Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Serial-publication

  • Περιοδική έκδοση 
  • Serial publication 
  • Δημοσιεύσεις σε οποιοδήποτε μέσο, οι οποίες εκδίδονται σε διαδοχικά τμήματα που φέρουν είτε αριθμητικές είτε χρονολογικές ονομασίες και προορίζονται να συνεχιστούν επ 'αόριστον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα περιοδικά, οι εφημερίδες, τα ετήσια δελτία, κ.ά. 
  • Publications in any medium issued in successive parts bearing numerical or chronological designations and intended to be continued indefinitely, such as periodicals, newspapers, annuals (reports, yearbooks, etc.), journals, memoires, proceedings, transactions, etc., of societies and numbered monographic series.