Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Replica

  • Αντίγραφο 
  • Replica 
  • Ακριβείς αναπαραγωγές αντικειμένων μεγάλης αξίας, που συνήθως έχουν τις ίδιες διαστάσεις με το πρωτότυπο. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης όταν γίνεται λόγος για την παραγωγή περισσότερων από ένα παρόμοιων αντικειμένων από τον ίδιο καλλιτέχνη, τεχνίτη ή στούντιο, που φέρουν ελάχιστες ή και καθόλου παραλλαγές μεταξύ τους. Εάν η παραλλαγή είναι εμφανής, τότε χρησιμοποιείται ο όρος ""εκδοχές"". Τα αντίγραφα διακρίνονται από τα ""πλαστά"", τα οποία παράγονται με την πρόθεση να εξαπατήσουν. 
  • Precise reproductions of valued objects, usually in the same dimensions as the original. Use also when more than one similar object is produced by the same artist, craftsman, or studio, with little or no variation between them; if variation is apparent, use ""versions."" Distinct from ""forgeries"" and ""counterfeits,"" which are produced with the intent to deceive. 
  • Αντίγραφο (δισδιάστατο) 
  • Replica (2D)