Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Proverb

  • Σύντομες, συνοπτικές και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις, που εκφράζουν μια γενική αλήθεια ή παρατήρηση σχετικά με την ζωή των ανθρώπων ή την συμπεριφορά αυτών. Συχνά ενσωματώνουν τη λαϊκή σοφία μιας ομάδας ή έθνους, ενώ διακρίνονται από τους "αφορισμούς" που είναι δηλώσεις αρχών ή εντολών, συχνά γνωστών συγγραφέων. 
  • Short, concise sayings repeated colloquially expressing a general truth or observation about human life or behavior, often embodying the folk wisdom of a group or nation. Distinguished from "aphorisms" which are statements of principle or precepts, often of known authorship.