Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Printed-material

  • Έντυπο υλικό 
  • Printed material 
  • Printout 
  • Είδος γραπτού έργου που δημοσιεύεται ή εναλαλκτικά διατίθεται σε έντυπη μορφή, συνήθως σε χαρτί. 
  • Genre of written works published or otherwise available in printed form, usually on paper.