Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Partial-document

  • Τμήμα έκδοσης 
  • Partial document 
  • Τμήματα εγγράφων ή άλλων γραπτών έργων, τα οποία είτε περιλαμβάνονται ως διακεκριμένοι τομείς σε ένα υπάρχον έγγραφο, είτε βρίσκονται αποσπασμένα από το πρωτότυπο (έγγραφο). 
  • Portions of documents or other written works, either included as discrete sections in an extant document or detached from the original document.