Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Monograph-

  • Μονογραφία 
  • Monograph  
  • Πραγματεία για ένα συγκεκριμένο θέμα, αρκετά στενή ώστε να αποκλειστούν όλες οι πτυχές του εκτός από μία, για παράδειγμα, μια μελέτη των έργων ενός μόνο καλλιτέχνη 
  • Separate treatises on a particular subject, typically written expositions of a subject narrow enough in scope to exclude all but a single aspect of the subject, for example, a study of the works of a single artist