Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Intangible-cultural-heritage

  • Άυλη πολιτιστική κληρονομιά 
  • Intangible cultural heritage 
  • Συνιφασμένες με την πολιτιστική κληρονομιά πρακτικές, αναπαραστάσεις,εκφράσεις, γνώση, ικανότητες - καθώς και όργανα, αντικείμενα, τεχνουργήματα και πολιτισμικοί χώροι συσχετισμένοι με αυτά.  
  • Practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage.