Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Cultural-event

  • Πολιτιστική Εκδήλωση 
  • Cultural event 
  • Δραστηριότητες, είτε παραδοσιακές είτε τελετουργικές που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη κουλτούρα.