Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Card

  • Ορθογώνια κομμάτια από άκαμπτο χαρτί ή πλαστικό, συνήθως τυποποιημένων διαστάσεων, που χρησιμοποιούνται ως βάση πάνω στην οποία πληκτρολογούνται, γράφονται ή μεταγράφονται πληροφορίες. 
  • Rectangular pieces of stiff paper or plastic, usually of standard dimensions, used as a support on which information is typed, written, or transcribed.