Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/Book-page

  • Μία πλευρά ενός φύλλου χαρτιού, περγαμηνής ή άλλου υλικού (ή ηλεκτρονικών μέσων) σε ένα βιβλίο, πάνω στο οποίο μπορούν να εκτυπωθούν, να γραφτούν ή να συνταχθούν κείμενο ή εικονογραφήσεις για τη δημιουργία εγγράφων. 
  • " One side of a leaf (or sheet) of paper, parchment or other material (or electronic media) in a book, on which text or illustrations can be printed, written or drawn, to create documents."